shadow

LITANIA LORETAŃSKA – co to ?

Każdego roku podczas nabożeństw majowych w polskich kościołach i kapliczkach rozbrzmiewa Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny. Litanie ku czci Matki Najświętszej znane są już od średniowiecza, a ich autorzy wzorowali się na pochodzącej z końca VI wieku Litanii do Wszystkich Świętych.

Zasada kompozycji litanii maryjnych jest prosta !
– tworzono je dodając do siebie kolejne tytuły – wezwania odnoszące się do Matki Bożej.


Mimo że w historii powstało wiele litanii maryjnych, to powszechnie i na stałe przyjęła się ta, którą odmawiano we włoskim sanktuarium maryjnym w Loreto (stąd nazwa: Litania Loretańska), zatwierdzona oficjalnie przez papieża Sykstusa V w 1587 r. Litania Loretańska składa się z tytułów -wezwań skierowanych do Matki Najświętszej.

Wszystkie wezwania ukazują Maryję obecną w historii zbawienia. Tytuły te wywodzą się głównie ze Starego Testamentu. Początkowo wezwań było więcej niż w dzisiejszej wersji Litanii Loretańskiej. Obecnie, po dołączeniu wezwania “Królowo rodzin”, tytułów jest w sumie 51, a w polskiej wersji, wraz z tytułem “Królowo Polski”, mamy 52 wezwania. 

W Litanii Loretańskiej możemy wyróżnić trzy wątki.

Pierwszy wątek, który rozpoczyna wezwanie “Święta Maryjo”, można nazwać dogmatycznym. Skupia się on bowiem wokół dwóch podstawowych prawd – dogmatów maryjnych: macierzyństwa i dziewictwa. W tej części litanii Maryja Matka i Dziewica przedstawiona jest nam jako wybrana przez Stwórcę do realizacji zbawczych planów.

Drugi wątek, który rozpoczyna wezwanie “Zwierciadło sprawiedliwości” a kończy – “Wspomożenie wiernych” pokazuje piękno i doskonałość Matki Jezusa. Występujące tu wezwania skupiają naszą uwagę najpierw na cnotach Maryi, by w końcu wskazać także na Nią, jako na szczególną pomoc dla nas dzisiaj.

Trzeci wątek, zaczynający się od tytułu “Królowa Aniołów”, można nazwać ostatecznym. Przyzywamy teraz Matki Jezusa jako uwielbionej Królowej wszystkich zbawionych, a także nas wszystkich tu na ziemi. Będąc Królową Aniołów i Wszystkich Świętych, Maryja jest także Królową naszych rodzin i Królową pokoju oraz naszej ziemskiej Ojczyzny – Polski.

Dzięki Litanii Loretańskiej mamy możliwość coraz lepiej kontemplować Maryję i uczyć się od Niej, jak być chrześcijaninem !

na podstawie artykułu: https://www.pch24.pl/historia-litanii-loretanskiej,32659,i.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Facebook Strona
Instagram